U Thein Shwe Interview – Public Voice – Election Info Desk (NEI)

လူထုအသံ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း အစီအစဉ်
အိမ်တစ်အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရွာတစ်ရွာ၊ မြို့တစ်မြို့၊ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက တော်တော်အရေးကြီးတယ်။
ဦးသိန်းရွှေ၊ ဒေသခံ၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်။

#2020election
#MonState
#NEI
#InfoDesk
#PublicVoice
#CandidateVoice