U Saw Aung Thein Tin Interview – Public Voice – Election Info Desk (NEI)

လူထုအသံ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း အစီအစဉ်
လာမည့်အစိုးရသည် ကျွန်တော်တို့မသန်းစွမ်းတွေကို မသန်းမစွမ်းမဟုတ်ဘူး၊ မသန်းပေမယ့် စွမ်းနေတာအများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီတော့ မသန်းစွမ်းတွေကို ချန်ထားတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်တယ်။
ဦးစောအောင်သိန်းတင်၊ ဒေသခံ၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်။
လူထုအသံ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း အစီအစဉ်
လာမည့်အစိုးရသည် ကျွန်တော်တို့မသန်းစွမ်းတွေကို မသန်းမစွမ်းမဟုတ်ဘူး၊ မသန်းပေမယ့် စွမ်းနေတာအများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီတော့ မသန်းစွမ်းတွေကို ချန်ထားတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်တယ်။
ဦးစောအောင်သိန်းတင်၊ ဒေသခံ၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်။
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/TOOYBx6gP3o” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>