(၂၀၂၀) ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ သထုံခရိုင်တို့၏ မဲရုံနှင့် မဲဆန္ဒရှင်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

(၂၀၂၀) ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မွန်ပြည်နယ် ၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ သထုံခရိုင် တို့၏ မဲရုံ နှင့် မဲဆန္ဒရှင် ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
မွန်ပြည်နယ် ၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ သထုံခရိုင် အတွင်းရှိ
• ရပ်ကွက် နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း
• လူဦးရေ စုစုပေါင်း
• မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူ စုစုပေါင်း
• မဲရုံ စုစုပေါင်း စသည့် အချက်အလက်များကို စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။