(၂၀၂၀) ရွေးကောက်ပွဲအတွက် သထုံခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ် (၄) မြို့နယ်၏ မဲရုံနှင့် မဲဆန္ဒရှင်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

(၂၀၂၀) ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် သထုံခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၄) မြို့နယ်၏ မဲရုံ နှင့် မဲဆန္ဒရှင် ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
သထုံခရိုင် အတွင်းရှိ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ် နှင့် သထုံမြို့နယ် အသီးသီး တို့၏
• ရပ်ကွက် နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း
• လူဦးရေ စုစုပေါင်း
• မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူ စုစုပေါင်း
• မဲရုံ စုစုပေါင်း စသည့် အချက်အလက်များကို စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။