၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မွန်ပြည်နယ်ရှိ လွှတ်တော်အသီးသီး၏ မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနှစ်ချုပ်

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၇၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

လာမည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မွန်ပြည်နယ်၌ မဲဆန္ဒနယ်မြေ (၄၅) ရှိပြီး ထိုမဲဆန္ဒနယ်မြေများအား ပါတီ အသီးသီးနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စုစုပေါင်း (၃၀၂) ဦးတို့က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကြမည် ဖြစ်သည်။ မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကြမည့်သူနှင့် ပါတီတို့အား ပုံတွင် အပြည့်အစုံ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။