အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် (၄) ရက်သာ လိုတော့သည်

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်
(၄)ရက်သာ လိုတော့သည်။
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖို့
မဲထွက်ပေးကြပါစို့”