အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် (၃၀) မိနစ်သာလိုတော့သည်

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်
(၃၀) မိနစ်သာ လိုတော့သည်။
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“မိမိအနာဂတ်ကို
မိမိကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ဖို့
မဲပေးကြပါစို့”