အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် (၁၂) နာရီသာလိုတော့သည်

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်
(၁၂) နာရီသာ လိုတော့သည်။
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“သင့်ရွေးချယ်မှုသည်
သင်၏အသံဖြစ်သည်
သင့်အသံ လွှတ်တော်ထဲရောက်ဖို့
မဲပေးကြပါစို့”