အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် (၂၄) နာရီသာလိုတော့သည်

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်
(၂၄) နာရီသာ လိုတော့သည်။
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများထွန်းကားဖို့ မဲပေးကြစို့”