အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် (၅) ရက်သာလိုတော့သည်

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၃၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်
(၅)ရက်သာ လိုတော့သည်။
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်များပေါ်ထွန်းဖို့
မဲပေးကြပါစို့”