အချုပ်အခြာအာဏာ၏ ခက်မသုံးဖြာ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

အချုပ်အခြာ အာဏာ၏ ခက်မသုံးဖြာ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် #အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ
#တရားစီရင်ရေးအာဏာ နှင့်
#ဥပဒေပြုရေးအာဏာ ဟူ၍ #ခက်မသုံးဖြာ #အာဏာသုံးရပ်ရှိပြီး ယင်းအာဏာသုံးရပ်ကို
အပြန်အလှန်မျှဝေသုံးစွဲခြင်းဖြင့် ထိန်းကျောင်းမှု ကို ပြုလုပ်ကြပါသည်။