သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အနိုင်ရရှိသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ (၃) နေရာ နှင့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) မှ (၁) နေရာ အနိုင်ရရှိ
…………………………………………………………
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ရှိ လွှတ်တော် အသီးသီး၏ မဲဆန္ဒနယ် နေရာ (၄) ခုတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ (၃) နေရာ နှင့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) မှ (၁) နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။