သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၈) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။