သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ရှိ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။