သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ရှိပြည်သူ့၊ အမျိုးသား၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနှစ်ချုပ်

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့၊ အမျိုးသား၊ ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ပါတီပေါင်း (၆) ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း (၂၁) ဦးတို့က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။