သထုံမြို့နယ်၊အမျိုးသားမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁၂)တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

သထုံ မြို့နယ်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂) တွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများအား စုစည်း ဖော်ပြ ထားပါသည်။