သထုံမြို့နယ်ရှိပြည်သူ့၊ အမျိုးသား၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့်ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနှစ်ချုပ်

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် သထုံမြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့၊ အမျိုးသား၊ ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် တစ်သီးပုဂ္ဂလ (၁) ဦး နှင့် ပါတီပေါင်း (၁၁) ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း (၃၇) ဦးတို့က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။