သထုံခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၄) ခုလုံးတွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ (၁၆) ဦး (နေရာပြည့်) အနိုင်ရရှိ

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

သထုံခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်(၄) ခုလုံးတွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ (၁၆) ဦး (နေရာပြည့်) အနိုင်ရရှိ
…………………………………………………………
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် သထုံခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၄)မြို့နယ် လုံး၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ နေရာပြည့် (၁၆) ဦးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။