လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံများ အကြောင်း
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံ
#အမျိုးသား လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံ
#ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံ
#မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံ အကြောင်းအရာများကို စုစည်း ဖော်ပြထားပါသည် ။