လူစုလူဝေး မဖြစ်စေဖို့ မဲရလဒ်များကို မိမိအိမ်မှ အေးချမ်းစွာဖြင့် စောင့်ကြည့်ကြပါစို့

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

“လူစုလူဝေး မဖြစ်စေဖို့ မဲရလဒ်များကို
မိမိအိမ်မှ အေးချမ်းစွာဖြင့် စောင့်ကြည့်ကြပါစို့”