ရေးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အနိုင်ရရှိသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ရေးမြို့နယ်တွင် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ(MUP)မှ (၅) နေရာ အပြည့် အနိုင်ရရှိ
…………………………………………………………
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရေးမြို့နယ်ရှိ လွှတ်တော် အသီးသီး၏ မဲဆန္ဒနယ် နေရာ (၅) ခုတွင် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ(MUP)မှ (၅) နေရာ အပြည့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။