မွန်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အနိုင်ရရှိသော နိုင်ငံရေးပါတီများ (အချိုး)

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မွန်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အနိုင်ရရှိသော နိုင်ငံရေးပါတီများ (အချိုး)
…………………………………………………………
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်
မွန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်၌ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၆၆)ဦးရွေးကောက်ခံ ယှဉ်ပြိုင်ကြရာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ (၉) ဦး နှင့် မွန်ညီညွှတ်ရေးပါတီ (MUP) မှ (၃)ဦး
ပါတီ (၂)ခုမှ စုစုပေါင်း (၁၂)ဦး အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။