မွန်ပြည်နယ် (အနှစ်ချုပ်) (ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စကားသံများ)

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မွန်ပြည်နယ် (အနှစ်ချုပ်)
(ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စကားသံများ)
…………………………………………………………
NEI’s Election Info Desk Mon State Project မှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စကားသံများကို Public Voice Team သည် မွန်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်များ အလိုက်
• လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊
• ပြည်သူလူထု အသံများ (In-depth) နှင့်
• ပြည်သူလူထု အသံများ (Random) … ကို စုစည်း၍ ပြန်လည်ကောက်နုတ် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
2020 Election Info Desk_Mon State – Website တွင် မဲပေးခြင်း နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအချက်အလက်များအပြင် အခြားသော ဗဟုသုတအစုံအလင်ကို [ https://www.nei-myanmar.com/category/info-desk/ ] မှလည်းကောင်း၊ မြို့နယ်အလိုက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ နှင့် ပြည်သူလူထုများ ၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသံများကို [ https://www.nei-myanmar.com/category/public-voice/ ] မှလည်းကောင်း၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းတင်ဆက်မှု အစီအစဉ်များကို [ https://www.nei-myanmar.com/category/weekly-program/ ] မှ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်သလို 2020 Election Info Desk_Mon State Messenger မှတဆင့်လည်း သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။