မွန်ပြည်နယ် (တိုင်းရင်းသား) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှုအခြေအနေ

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မွန်ပြည်နယ် (တိုင်းရင်းသား)လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ
……………………………………………….
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်မွန်ပြည်နယ်(တိုင်းရင်းသား)လွှတ်တော် အတွက် ကရင်တိုင်းရင်းသား၊ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားနှင့် ဗမာတိုင်းရင်းသား
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
(ကိုးကား – မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ့၏ နိုဝင်ဘာလ(၁၀)ရက်နေ့ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ အရ)