မွန်ပြည်နယ် (တိုင်းရင်းသား) လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကရင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မွန်ပြည်နယ် (တိုင်းရင်းသား) လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကရင်တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။