မဲရုံများပိတ်ပြီး ဆန္ဒမဲရလဒ်များကို စောင့်ကြည့်ကြရအောင်

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

“ မဲရုံများပိတ်ပြီး
ဆန္ဒမဲရလဒ်များကို
စောင့်ကြည့်ကြရအောင် ”