မဲရုံနှင့် မဲရုံတည်နေရာအချက်အလက်များ (ဘီးလင်းမြို့နယ်)

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မဲရုံ နှင့် မဲရုံ တည်နေရာ အချက်အလက်
(ဘီးလင်းမြို့နယ်)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#ဘီးလင်း မြို့နယ်တွင်
#မဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း (၁၄၆၈၄၅) ဦး
#မဲရုံပေါင်း (၈၂) ရုံ
#ရပ်ကွက် (၅) နှင့် #ကျေးရွာအုပ်စု (၅၁) ရှိပါသည်။
#ဘီးလင်းမြို့နယ် ၏ #ရပ်ကွက် အလိုက်
#ကျေးရွာအုပ်စု အလိုက် #မဲရုံပေါင်း #မဲရုံတည်နေရာ များကို အပိုင်း (က)(ခ)(ဂ)(ဃ) များဖြင့် စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။
မြို့နယ်အလိုက် မဲဆန္ဒရှင်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို အောက်ပါလင့်( https://www.facebook.com/media/set/?set=a.150118223467994… ) တွင် အသေးစိတ် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည် …
(မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ဒုတိယအကြိမ် မဲရုံနှင့် မဲစာရင်းကပ်ထားကြေညာချက်) မှ ကိုးကားဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။