မဲရုံနှင့် မဲရုံတည်နေရာအချက်အလက်များ (မုဒုံမြို့နယ်)

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မဲရုံ နှင့် မဲရုံတည်နေရာ အချက်အလက်များ
(မုဒုံမြို့နယ်)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#မုဒုံ မြို့နယ်တွင်
#မဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း (၁၇၇၁၂၇) ဦး
#မဲရုံပေါင်း (၁၀၃) ရုံ
#ရပ်ကွက် (၉) ခု နှင့် #ကျေးရွာအုပ်စု (၃၃) စု ရှိပါသည်။
#မုဒုံမြို့နယ် ၏ #ရပ်ကွက် အလိုက်
#ကျေးရွာအုပ်စု အလိုက် #မဲရုံပေါင်း #မဲရုံတည်နေရာ များကို အပိုင်း (က)(ခ)(ဂ)(ဃ) များဖြင့် စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။
မြို့နယ်အလိုက် မဲဆန္ဒရှင်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို အောက်ပါလင့်( https://www.facebook.com/media/set/?set=a.150118223467994… ) တွင် အသေးစိတ် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည် …
(မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ဒုတိယအကြိမ် မဲရုံနှင့် မဲစာရင်းကပ်ထားကြေညာချက်) မှ ကိုးကားဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။