မဲရလာဒ်များ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက် (မော်လမြိုင်မြို့နယ်)

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မဲရလဒ်များ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက် (မော်လမြိုင်မြို့နယ်)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#၂၀၁၀ပြည့်နှစ် နှင့် #၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် မော်လမြိုင်မြို့နယ်
#ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်
#အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်များ
#ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်များ အသီးသီး ၌ #မဲအများဆုံး ရရှိခဲ့သည့်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၅) ဦးတို့၏ #မဲရလဒ်အား #နှိုင်းယှဉ် #သုံးသပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။