မဲရလာဒ်များ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက် (တိုင်းရင်းသားရေးရာ)

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မဲရလဒ်များ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက် (တိုင်းရင်းသားရေးရာ)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် မွန်ပြည်နယ်(တိုင်းရင်းသား) လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်၌ #မဲအများဆုံး ရရှိခဲ့သည့်
#ကရင်တိုင်းရင်းသား
#ပအိုဝ်းတိုင်းရင်သား
#ဗမာတိုင်းရင်းသား
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ၏ #မဲရလဒ်အား #နှိုင်းယှဉ် #သုံးသပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။