မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့၊ အမျိုးသားနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနှစ်ချုပ်

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၇၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မော်လမြိုင် မြို့နယ်ရှိ ပြည်နယ် ၊ ပြည်သူ့ ၊ အမျိုးသား မဲဆန္ဒနယ်မြေ များကို ပါတီကြီး (၈) ခုနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦး တို့က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ကြသည်။