မုဒုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အနိုင်ရရှိသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မုဒုံမြို့နယ်တွင် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) မှ (၃) နေရာ နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ (၁) နေရာ အနိုင်ရရှိ
…………………………………………………………
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မုဒုံမြို့နယ်ရှိ လွှတ်တော် အသီးသီး၏ မဲဆန္ဒနယ် နေရာ (၄) ခုတွင် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) မှ (၃) နေရာ နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ (၁) နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။