မုဒုံမြို့နယ်၌ အနိုင်ရရှိခဲ့သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မုဒုံမြို့နယ်၌ အနိုင်ရရှိခဲ့သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မုဒုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) နှင့်အမှတ် (၂)တွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဥ်းများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
(ကိုးကား – မုဒုံမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရွေးကောက်ပွဲလက်ကမ်းစာစောင်)