မုဒုံမြို့နယ်ပြည်သူ့၊ အမျိုးသား၊ ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့်ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနှစ်ချုပ်

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မုဒုံမြို့နယ်ရှိ ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့ အမျိုးသား မဲဆန္ဒနယ်မြေများကို ပါတီပေါင်း (၇) ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၂၂) ဦးတို့က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။