ဘီးလင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အနိုင်ရရှိသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ဘီးလင်းမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ (၄) နေရာ အပြည့် အနိုင်ရရှိ
…………………………………………………………
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဘီးလင်းမြို့နယ်ရှိ လွှတ်တော် အသီးသီး၏ မဲဆန္ဒနယ် နေရာ (၄) ခုတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ (၄) နေရာ အပြည့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။