ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁)တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ဘီးလင်းမြို့နယ်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။