ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ဘီးလင်းမြို့နယ်ရှိပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) တွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအားစုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။