ဘီးလင်းမြို့နယ်ရှိပြည်သူ့၊ အမျိုးသား၊ ပြည်နယ် လွှတ်‌တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနှစ်ချုပ်

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ဘီးလင်းမြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့၊ အမျိုးသား၊ ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ပါတီပေါင်း (၈) ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း (၂၇) ဦးတို့က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။