ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်သာ ဆုံးဖြတ်ဆွေးနွေးရမည့် ကိစ္စရပ် (၃)ခု

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင်သာ ဆုံးဖြတ်ဆွေးနွေးရမည့် ကိစ္စရပ် (၃) ခု
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း
#နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း
#ပြည်ထောင်စု အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း ဖော်ပြထားပါသည် ။