ပေါင်မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့၊ အမျိုးသားနှင့် ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနှစ်ချုပ်

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၉ ၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ပေါင်မြို့နယ်ရှိ ပြည်နယ် ၊ ပြည်သူ့ ၊ အမျိုးသား မဲဆန္ဒနယ်မြေ များကို နိုင်ငံရေးပါတီ (၈) မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း (၂၉) ဦးတို့က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။