နိုင်သည် ရှုံးသည် ပဓာန ပြည်သူ့ဆန္ဒသည်သာ အဓိက ရွေးကောက်ပွဲကြီး အေးအေးချမ်းပြီးဆုံးဖို့သင်ကိုယ်တိုင်ကစ ပါဝင်စို့

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

” နိုင်သည် ရှုံးသည် ပဓါန
ပြည်သူ့ဆန္ဒသည်သာ အဓိက
ရွေးကောက်ပွဲကြီး အေးအေးချမ်းပြီးဆုံးဖို့
သင်ကိုယ်တိုင်ကစ ပါဝင်စို့ ”