နိုင်ငံ့ဂုဏ်မြှင့်တင်ဖို့တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် တို့ပါဝင်ဖန်တီးစို့

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

” နိုင်ငံ့ဂုဏ်မြှင့်စေဖို့ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် တို့ပါဝင်ဖန်တီးစို့ ”