ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ
……………………………………………….
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်
ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၊
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊
ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)
နှင့်အမှတ် (၂)တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသော
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
(ကိုးကား – မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ့၏ နိုဝင်ဘာလ(၁၀)ရက်နေ့ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ အရ)