ချောင်းဆုံမြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့၊ အမျိုးသား၊ ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်များတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့်ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနှစ်ချုပ်

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ချောင်းဆုံမြို့နယ်ရှိ ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့ အမျိုးသား မဲဆန္ဒနယ်မြေများကို တစ်သီးပုဂ္ဂလနှင့် ပါတီပေါင်း (၆) ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း (၂၂) ဦးတို့က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။