ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ကျိုက်မရော မြို့နယ်ရှိ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)တွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စုစည်း ဖော်ပြ ထားပါသည်။