ကျိုက်မရောမြို့နယ်ရှိပြည်သူ့၊ အမျိုးသားနှင့် ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအချုပ်

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ကျိုက်မရော မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့၊ အမျိုးသားနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေများကို တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နှစ်ဦးအပါအဝင် ပါတီကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၂၇) ဦးတို့က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကြပြီး ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီ (၉) ခုတို့က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကြသည်။