ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။