ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရှိပြည်သူ့၊ အမျိုးသား၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနှစ်ချုပ်

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့၊ အမျိုးသား၊ ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ပါတီပေါင်း (၈) ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း (၂၇) ဦးတို့က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။